KEIKO ABE WORKs

~ FOR SOLO MARIMBA ~

安倍圭子ソロマリンバ作品集

KEIKO ABE WORKS
PS-001
1. Wind Across Mountains for Solo Marimba
( 4 1/2 octave )
2. Wind Sketch for Solo Marimba
( 4 1/2 octave or 4 1/3 octave )
3. Prism for Solo Marimba
( 4 octave )
4. Tambourin Paraphrase for Solo Marimba
( 5 octave or 4 1/2 octave )